സാംസ്കാരിക ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് സ്കീമിന് കീഴിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ നിയമനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ
  ആയിരം യുവകലാകാരന്മാർക്കുള്ള വജ്രജൂബിലി ഫെല്ലോഷിപ്പ് പദ്ധതി 2024– അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു
  Inviting Expression of Interest
 

EOI Pinarayi culture center

  കേരളീയം- കേരളീയം പരിപാടിയിൽ   ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കലാവതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോം
 

 

 

 

 

Date Extended – Expression of Interest- South Indian Cultural Centre
(The date for inviting EOI has been extended to 19th July 2023, 5PM)

 

കലാകാര പെന്‍ഷന്‍ ഓണ്‍ ലൈന്‍ അപേക്ഷ

 

Inviting Expression of Interest- South Indian Cultural Centre

 

Application invited for the post of Deputy Director on Deputation basis


  ” Inviting Expression of interest” Click here for more details
 

Bid Notification

  Notice Inviting Expression of Interest – Culture Heritage Project
  Kannur Pinarayi Cultural Centre Project Expression of Interest
  The extension of the closing date of the receipt of EOI
  കലാകാര പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ : സർക്കാർ ഉത്തരവ്
  Quotation Notice –
ആലുവ സർവ മതസമ്മേളനത്തിന്റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉൽഘാടന ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി 10 * 8 വലുപ്പത്തിലുള്ള 5 ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  APPLICATION FORM FOR KALAKARA PENSION 
  FORMAT OF LIFE CERTIFICATE 
 

APPLICATION FORM FOR  FINANCIAL ASSISTANCE TO DISEASED INDIGENT ARTISTS AND CULTURAL ACTIVISTS FOR URGENT MEDICAL TREATMENT